Diensten

Financieel Beheer

✓ Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen

✓ Beheren van de boekhouding;

✓ Beheren van de VvE-bankrekeningen;

✓ Advisering over eigenaarsbijdragen en bijdragen aan het onderhoudsfonds;

✓ Incasseren van de maandelijkse bijdragen (servicekosten);

✓ Namens de VvE voldoen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten;

✓ Het verzorgen van de correspondentie betreffende financiële aangelegenheden.

Technisch Beheer

✓ Planmatig onderhoud;

✓ Opstellen van een onderhoudsjaarplan;

✓ Jaarlijks vervaardigen van een onderhoudskostenbegroting;

✓ Periodieke inspecties van het onroerend goed;

✓ Bijwerken MJOP met uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;

✓ Aanvragen offertes en selecteren van leveranciers voor groot onderhoud;

✓ Afsluiten van onderhoudscontracten;

✓ Adviseren bestuur over groot onderhoud en opstellen plan van aanpak voor groot onderhoud;

✓ Toezicht houden op groot onderhoudswerkzaamheden;

✓ Toezicht en controle op naleving van onderhoudscontracten;

✓ Afsluiten van (onderhouds)overeenkomsten.

Administratief Beheer

✓ Beheren van het ledenbestand;

✓ Organiseren en notuleren van minimaal één ALV per jaar;

✓ Eventueel optreden als voorzitter van uw VvE;

✓ Verzorgen van de benodigde taxaties;

✓ Afsluiten van (onderhouds)overeenkomsten;

✓ Indienen en afhandelen van schadeclaims;

✓ Informeren van nieuwe eigenaren betreffende het huishoudelijk reglement en overige relevante zaken.

 

 

Additionele diensten

✓ Overleg met derden (bijv. overheidsinstanties);

✓ Werkzaamheden die verband houden met de eigendomsoverdracht van appartements-rechten;

✓ Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanningen en begrotingen (MJOB);

✓ Toezicht en begeleiding op uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;

✓ Als interim-manager functioneren op een beheerafdeling;

✓ Opstellen en/ of wijzigen van het huishoudelijk reglement;

✓ Het (her)opstarten van een VvE;

✓ Aanleveren duurzaamheid MJOP;

✓ Subsidie aanvragen;

✓ Energielabeling;

✓ Alle niet genoemde zaken op basis van een werkbeschrijving en offerte.