Additionele diensten

Voor een Vereniging van Eigenaars is niet alleen een goed financieel en technisch beheer van belang, maar ook kennis van vastgoed en techniek. Door onze kennis en samenwerking met Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau B.V., zijn wij uitstekend op de hoogte van de complexe materie die het beheer en onderhoud van vastgoed met zich meebrengen.

 

De volgende diensten die voortvloeien uit het beheer van uw Vereniging van Eigenaars kunnen wij uitvoeren:

 

 • Overleg met derden (bijv. overheidsinstanties);
 • Werkzaamheden die verband houden met de eigendomsoverdracht van appartements-rechten;
 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanningen en begrotingen (MJOB);
 • Toezicht en begeleiding op uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;
 • Als interim-manager functioneren op een beheerafdeling;
 • Opstellen en/ of wijzigen van het huishoudelijk reglement;
 • Het (her)opstarten van een VvE;
 • Aanleveren duurzaamheid MJOP;
 • Subsidie aanvragen;
 • Energlielabeling;
 • Alle niet genoemde zaken op basis van een werkbeschrijving en offerte.