Technisch Beheer

Voor een Vereniging van Eigenaars is niet alleen een goed financieel beheer van belang, maar ook kennis van techniek en van vastgoed. Omdat wij binnen Wegkamp Vastgoed Beheer beschikken over een bouwkundige afdeling, wordt het technisch beheer in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor hanteren wij korte communicatielijnen en kan ook de technische kwaliteit van uw vereniging of vastgoed worden gewaarborgd.

 

De onderhoudstoestand van uw Vereniging of vastgoed zullen wij periodiek inspecteren, zodat uw vereniging niet voor grote verrassingen komt te staan. Na goedkeuring van de algemene vergadering worden eventuele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waarna wij eveneens toezien op de goede uitvoering hiervan.

 

De volgende diensten voeren wij uit op het gebied van technisch beheer:

 

  • Periodieke inspecties van het onroerend goed
  • Jaarlijks vervaardigen van een onderhoudskostenbegroting
  • Toezicht en controle op naleving van onderhoudscontracten
  • Behandeling van meldingen van eigenaren
  • Alle overige werkzaamheden omvattende het technisch beheer

Technisch Beheer

Jasper van het Erve

Zijn werkzaamheden bestaan uit het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen- en begrotingen tot het oplossen van alle bouwkundig gerelateerde zaken voortvloeiende uit het technisch beheer. Daarnaast is Jasper verantwoordelijk voor technisch beheerder voor alle Vereniging van Eigenaars.

Mocht u vragen, opmerkingen of meldingen hebben, dan is Jasper u graag van dienst!

055-3605888