Technisch Beheer

Voor een Vereniging van Eigenaars is niet alleen een goed financieel beheer van belang, maar ook kennis van techniek en vastgoed. Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau B.V. biedt de mogelijkheid om de bouwkundige vraagstukken en het technisch beheer te verzorgen. Hierdoor hanteren wij korte communicatielijnen en kan ook de technische kwaliteit voor de vereniging of het object worden gewaarborgd.

 

De onderhoudstoestand van de vereniging of vastgoed zal periodiek geïnspecteerd worden. Dit resulteert in het feit dat de vereniging niet voor grote verrassingen komt te staan. Na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV)  worden eventuele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waarna Wegkamp Vastgoed Beheer B.V. eveneens toeziet op de afgesproken en kwalitatieve uitvoering.

 

De volgende diensten voeren wij uit op het gebied van technisch beheer:

 

 • Planmatig onderhoud;
 • Opstellen van een onderhoudsjaarplan;
 • Jaarlijks vervaardigen van een onderhoudskostenbegroting;
 • Periodieke inspecties van het onroerend goed;
 • Bijwerken MJOP met uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
 • Aanvragen offertes en selecteren van leveranciers voor groot onderhoud;
 • Afsluiten van onderhoudscontracten;
 • Adviseren bestuur over groot onderhoud en opstellen plan van aanpak voor groot onderhoud;
 • Toezicht houden op groot onderhoudswerkzaamheden;
 • Toezicht en controle op naleving van onderhoudscontracten;
 • Afsluiten van (onderhouds)overeenkomsten.